دکتر قربانعلی حسن زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص روانپزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 19:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنج شنبه 19:00 - 21:00 تبریز بیمارستان بهبود
X