دکتر قربانعلی حسن زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص روانپزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 6:30pm - 7:30pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 5:00pm - 6:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X