دکتر قربانعلی حسن زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص روانپزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 18:30 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 17:30 - 18:30 تبریز بیمارستان بهبود
X