دکتر قربانعلی حسن زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص روانپزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 7:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 7:00pm - 9:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X