خانم دکتر لاله رزاقی اصل

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
PHD

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 09:30 - 17:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 09:30 - 17:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 09:30 - 17:00 تبریز بیمارستان بهبود
X