خانم دکتر لاله رزاقی اصل

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
PHD

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:30 - 16:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:30 - 16:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:30 - 16:30 تبریز بیمارستان بهبود
X