دکتر مجید فهمی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 11:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 11:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X