دکتر مجید فهمی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 11:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 11:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X