دکتر محمد اسدی فانید

متخصص ارتوپد

متخصص ارتوپد

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 11:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 11:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X