دکتر محمداسدی فانید

متخصص ارتوپد

متخصص ارتوپد

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:30 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:30 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 11:30 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
X