دکتر محمدتقی مجیدپور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 6:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X