دکتر محمدرضا صمدی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 11:30am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 6:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X