دکتر محمدرضا صمدی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 11:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 17:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
X