دکتر محمدرضا صمدی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 10:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 5:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X