دکتر محمدعلی اصل منادی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 11:30am - 12:30pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 11:30am - 12:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X