دکتر محمدعلی اصل منادی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 11:30 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
X