دکتر محمدعلی اصل منادی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 11:30am - 12:30am تبریز بیمارستان بهبود
X