دکتر محمد تفرشیان

متخصص مغز و اعصاب

متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
چهارشنبه 16:30 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
X