دکتر محمد فخرزاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص پوست و مو

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 1:00pm - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 1:00pm - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 1:00pm - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X