دکتر محمد ولیزاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص چشم پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
چهارشنبه 10:00 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
X