دکتر محمد کاظم زاده

درباره پزشک

جراح و متخصص مز و اعصاب

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 20:30 - 21:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 20:30 - 21:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 20:30 - 21:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 17:00 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:00 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 17:00 - 18:00
X