دکتر محمود ناطقی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص چشم پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 10:00am - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X