دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
دکتری تخصصی طب ورزش

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 10:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 10:00am - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X