دکتر مرضیه تقی زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 10:00am - 11:00am تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:00am - 11:00am تبریز بیمارستان بهبود
X