دکتر مرضیه تقی زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 10:00 - 11:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 10:00 - 11:00 تبریز بیمارستان بهبود
X