دکتر مستانه وثوق تهرانی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 4:00pm - 6:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 8:00am - 10:00am تبریز بیمارستان بهبود
X