دکتر مستانه وثوق تهرانی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 12:00pm - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 9:30am - 11:00am تبریز بیمارستان بهبود
X