دکتر مستانه وثوق تهرانی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 12:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنج شنبه 09:30 - 10:30 تبریز بیمارستان بهبود
X