دکتر مصطفی اصغریان

درباره پزشک

فوق تخصص کلیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 19:00 - 20:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 19:00 - 20:30 تبریز بیمارستان بهبود
X