دکتر مصطفی اصغریان

درباره پزشک

فوق تخصص کلیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 19:30 - 20:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 19:30 - 20:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 11:00 - 12:30 تبریز بیمارستان بهبود
X