دکتر معصومه بامداد

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X