دکتر معصومه بامداد

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 17:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
X