دکتر منیژه حق بین

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 18:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 18:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
X