دکتر منیژه حق بین

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 6:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X