دکتر میترا نظریان

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 12:30pm - 1:30pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 7:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:30am - 11:30am تبریز بیمارستان بهبود
X