دکتر میترا نظریان

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 12:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 12:00 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:00 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
X