دکتر نادر عزتی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 15:00 - 15:30 تبریز بیمارستان بهبود
X