دکتر نادر عزتی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 13:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
X