دکتر نادر عزتی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی متخصص ارولوژی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 1:00pm - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X