دکتر نادر لطفعلیزاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص کودکان و نوزادان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:30 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 17:30 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:30 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:30 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
X