دکتر نادر لطفعلیزاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص کودکان و نوزادان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 5:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 5:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 5:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 5:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X