دکتر ناصر مویدنیا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
فوق تخصص ریه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 18:30 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 18:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 18:30 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 18:00 - 20:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 18:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
X