دکتر ناصر مویدنیا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
فوق تخصص ریه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 6:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 6:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 6:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 6:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 6:30pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X