دکتر ناهید بی همتا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:00 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 12:00 - 14:00 تبریز بیمارستان بهبود
X