دکتر ناهید بی همتا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 10:00am - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 12:00pm - 2:00pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 10:00am - 12:00pm تبریز - بیمارستان بهبود
X