دکتر نگار یحیی زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
چهارشنبه 10:00am - 12:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X