دکتر هاشم پویا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 16:30 - 17:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 11:30 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X