دکتر هاشم پویا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص گوش حلق بینی ENT

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 4:30pm - 5:30pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 11:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X