دکتر وحید شیعه زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی تخصصی شنوایی سنجی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X