دکتر وفایی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص کودکان و نوزادان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
جمعه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X