دکتر پارلا توحیدی

متخصص مغز و اعصاب

متخصص بیماری های مز و اعصاب

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 09:00 - 12:00 تبریز بیمارستان بهبود
X