دکتر پارلا توحیدی

متخصص مغز و اعصاب

متخصص بیماری های مز و اعصاب

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 16:00 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
X