دکتر پریسا حبیب اله زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:00 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:00 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
X