دکتر پریسا حبیب اله زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X