دکتر پریسا حبیب اله زاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 5:00pm - 6:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 5:00pm - 6:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X