دکتر کبری محمدی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 7:00pm - 8:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 8:00am - 10:00am تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 3:30pm - 5:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X