دکتر کبری محمدی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 17:00 - 18:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 12:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 11:00 - 12:00 تبریز- بیمارستان بهبود
X