دکتر کریم شهرآرا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 16:30 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 16:30 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 16:30 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 16:30 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 16:30 - 18:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X