دکتر کریم شهرآرا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:00 - 18:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 17:00 - 18:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 17:00 - 18:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 17:00 - 18:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:00 - 18:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 10:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X