دکتر کریم شهرآرا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص جراحی عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 4:30pm - 6:30pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 5:00pm - 7:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X