دکتر کریم قرایشی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
پزشکی تخصصی شنوایی سنجی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 16:00 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 16:00 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 16:00 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 16:00 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 16:00 - 19:30 تبریز بیمارستان بهبود
X