دکتر کریم قرایشی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی تخصصی شنوایی سنجی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 4:00pm - 7:30pm تبریز بیمارستان بهبود
یکشنبه 4:00pm - 7:30pm تبریز بیمارستان بهبود
دوشنبه 4:00pm - 7:30pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 4:00pm - 7:30pm تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 4:00pm - 7:30pm تبریز بیمارستان بهبود
X