دکتر فرناز توکلی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
چهارشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
پنج شنبه 11:00 - 13:00 تبریز بیمارستان بهبود
X