دکتر فرناز توکلی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 11:30 - 13:30 تبریز بیمارستان بهبود
X