دکتر فرناز توکلی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
سه شنبه 11:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
پنجشنبه 11:00am - 1:00pm تبریز بیمارستان بهبود
X