قدردانی بیماران بهبود یافته کرونائی از کادر درمان بخش ایزوله بیمارستان بهبود

بیماران بهبود یافته کرونائی با اهداء سبد های گل، از خدمات ارزشمند کادر درمان بخش ایزوله بیمارستان بهبود قدردانی نمودند.

با گذشت بیش از یک سال و نیم از اپیدمی کووید۱۹ و ابتلاء چندین میلیون نفر از مردم جهان به ویروس کرونا، کشور عزیزمان و کلانشهر تبریز از این مورد مستثنی نبوده و خیل کثیری از همشهریان و هم وطنان درگیر بیماری کرونا شدند. در این بین خدمات جهادی کادر درمان در کنار سایر ارگانهای درگیر بیماری، بسیار حائز اهمیت بوده و جا دارد روزی پس از اتمام همه گیری و کنترل ویروس کرونا در جهان به پاس ارج نهادن به خدمات ارزشمند کادر درمان، به نحو احسن از آنها تقدیر و تشکر شود. در این میان بیماران بهبود یافته از بند کرونا ویروس در بخش ایزوله بیمارستان بهبود، پیش قدم شده و پس از بهبودی کامل و ترخیص از بیمارستان به پاس ارج نهادن به خدمات و تلاشهای شبانه روزی پزشکان، پرستاران و پرسنل بخش ایزوله و کلیه عوامل و دست اندرکاران بیمارستان بهبود، با ارسال گل و تقدیرنامه  از آنان سپاسگزاری نمودند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهبود، برای چندمین بار پیاپی، در موج چهارم اپیدمی کرونا، بخش ایزوله بیمارستان بهبود از سوی بیماران و خانواده هایشان مورد تقدیر و سپاس قرار گرفت.

روابط عمومی و امور بین الملل بیمارستان بهبود

X